Svobodu slova máme, ale jen tu transparentně cenzurovanou

Sociální pracovnice Klára Vítková – Rulíková, poskytla magazínu Ona dnes informace o tom, jak to v rodině „paterčat“ chodí. Za pravdu bude zřejmě souzena a vyhozena ze zaměstnání.

Ve dnech, kdy celá Evropa demonstuje za svobodu projevu a tisku, je u nás stavěna na pranýř sociální pracovnice, která v médiích pravdivě popsala věci, jež sama na vlastní kůži zažila. Porušila mlčenlivost a pojmenovala věci pravým jménem. Co je „společensky“ nebezpečnější? Její kritika rodiny paterčat byla přitom mnohem mírnější, než televizní dokument, který o životě rodiny s paterčaty odvysílala Česká televize, která přinesla na jedné straně výmluvné svědectví o tom, jak těžké je pečovat o pět miminek najednou, ale na straně druhé zveřejnila i záběry, dokazující, že spolupráce pečovatelek a romské rodiny rozhodně nebyla snadná. Většina soudných lidí si tak udělala názor, že matka a babička paterčat se zrovna nepředvedly v nejlepším světle.

V deníku „Krajské listy“ vyšel článek s nadpisem: „Farmářka poslala romským paterčatům své biopotraviny. Co se stalo pak, tomu nebudete věřit“ – článek byl krátce na to stažen s komentářem: „Článek byl na žádost rodiny paterčat a jejich právní zástupkyně stažen.“ Info v článku prý bylo ale jen „z druhé ruky“. V článku byla údajná reakce Alexandry Kiňové (matky paterčat) na farmářkou údajně zaslaný balíček biopotravin. Podle staženého článku prý odmítla biopotraviny údajně se slovy že: „to její děti jíst nebudou“. Prý bez poděkování, bez jakékoliv omluvy balíček putoval zpět do místa odeslání. Farmářka, která tento balíček zaslala, byla prý podle článku v šoku, jelikož takovou reakci údajně nečekala a otevřeně řekla, že už nikdy nic takového neudělá – tedy to, aby zadarmo posílala své produkty jako pomoc nějaké rodině. Článek byl stažen i proto, že údajně farmářka má obavy ze msty, pokud by zveřenika svou identitu. Nicméně, nesmí se psát o tom, jak romská rodina jídlo, zakoupené z darů a příspěvků vyhazuje druhý den do popelnic, či jak babička profackovala ošetřovatelku, což je pro změnu doložitelný fakt

Nesmí se informovat o tom, jak příslušníci romské komunity nakládají s podporou státu a soukromníků a vyhazují jídlo, aby pak mohli natáhnout ruku pro další, o tom, jak odměnou sociální pracovnice za její pomoc a péči je to, že dostane „přes držku“ od babičky a to doslovně. Budou se za chvíli za to, že v rámci svobody slova napíšeme názor, popíšeme fakta, stahovat i naše blogy? Vypadá to, že ta doba je blízko. Díky dokumentu ČT byli diváci svědky toho, jak matka paterčat pečovatelky peskovala, tvrdila o nich, že jsou drzé a doslova řekla: „Já kdybych mohla, každému dám přes držku.“ Televizní seriál mimo jiné dokumentuje, že rodinu nekritizovala jen Klára Vítková – Rulíková, ale také jiné pečovatelky, které jí postupně odmítaly vypomáhat. Matka paterčat si zřejmě proto údajně najala známou advokátku Kláru Samkovou (za peníze z podpory a ze sbírek?) a hodlá patronku, která jí tolik pomáhala, zažalovat. Zajímavé ovšem je, že babička paterčat, která rázně profackovala jednu z pečovatelek, žádné problémy nemá a žádný postih ji nehrozí, ačkoliv je její přestupek mnohem vážnějšího charakteru než to, čeho se dopustila upřímná patronka. O paterčatech se smí totiž informovat pouze pozitivně.

Svobodu slova máme, ale jen tu transparentně cenzurovanou. K čemu pak taková „svoboda“ je? Charlie Hebdo je oslavováno za zesměšňování víry a komik, dělající si srandu z politiků či vyprávějící židovské vtípky je uvězněn. A Evropa tomuto svému pokrytectví nadšeně tleská.

Rozhovor patronky v „Ona dnes“ je přitom mnohem mírnější než samotný dokument Paterčata, který Česká televize nedávno odvysílala. To potvrzují i diskuse na webech, jichž se zúčastnily tisíce lidí. Jeden z nich například uvedl: „Musíme poděkovat ČT, že ač možná nechtěně, předvedla super reality šou o ukřivděnosti, namyšlenosti, neochotě se jakkoliv přizpůsobit a věčně jen natažené ruce. Jeden příklad, v té rodině se během roku vystřídalo třináct pečovatelek, z toho osm tam odmítlo pracovat pro věčnou buzeraci ze strany zasloužilé matky.“ Premiér Sobotka se v neděli zúčastnil masové demonstrace za svobodu tisku, respektive za svobodu publikovat provokativní karikatury a přitom ve stejný den odvysílala Česká televize pořad 168 hodin, ve kterém postavila na pranýř patronku českých paterčat Kláru Vítkovou – Rulíkovou za to, že si v médiích „dovolila“ kritizovat romskou rodinu, pro níž sama hodně a nezištně udělala. (Zdroj: www.kajskelisty.cz)

O tom, že značná část Romů (možná vetšina) nepracuje a z nich značná část (možná vetšina) zneužívá složenka sociální systém a s prominutím „organizovaně plodí děti“ jako zdroj příjmu se ví, ale kdo to řekne či napíše je rasista a xenofob a může čelit postihu. O tom, že se značná část romské populace živí drobnými krádežemi, že terorizuje své okolí hlukem a odpadky, že sociální dávky a podporu nahází do výherních automatů, že narůstá brutalita rasově motivovaných trestných činů ze strany Romů vůči většinové společnosti se ví také, ale nesmí se o tom psát, protože by to prý podněcovalo xenofobii. Na jedné straně stát financuje stupidní kampaně ala „Cikáni nám nažezali“ a v praxi se pak realizuje „cikánská férovka“, kdy šedesát Cikánů vyrazí se sekerami, noži a tyčemi na šest lidí ochranky, nebo s mačetami na hosty herny. O případu, že by někomu nařezali dřevo jsem nic nečetl.

Stát neřeší zneužívání dávek ani cikánskou brutalitu či rasovou nenávist vůči většinové společnosti a organizuje pokrytecké populistické kampaně. Jak potom stát bude reagovat, až se příslušníci většinové společnosti začnou bránit proti mačetám v rukou cikánů střelbou? Zřejmě se něco tak hrůzného bude muset stát, aby se multikulturní „sluníčkáři“ probudili a začali naslouchat veřejnosti, začali konečně konat a bránit její práva. Většinové společnosti již dochází trpělivost jak se zneužíváním dávek, tak s „cikánskými férovkami“, cenzurou a pokrytectvím ze strany státu i medií. Složenka zveřejněná na internetu je prý hoax, nicméně, z dostupných tabulek SSZ lze ověřit, že tato částka je reálná. Stejně tak není jasné, nakolik byl článek v Krajských listech podložen doložitelnými fakty. To, že rodina vyhazovala den staré jídlo zakoupené z podpory a darů, že ošetřovatelka byla zfackována babičkou je známo, to, jak si matka paterčat v dokumentu ČT neustále stěžovala a prohlašovala že by dala každému „přes držku“, to mohl vidět každý a udělat si podle toho nezaujatý názor.

Většinová společnost projevila matce paterčat sympatie a podporu, mnoho lidí pomohlo. Zejména díky chování matky paterčat jsou však ty sympatie a podpora pryč. Jednání matky paterčat je ukázkou toho, jak Romové přistupují k pomoci většinové společnosti a jak se za tuto pomoc odvděčují. Jak dlouho se ještě budeme tvářit, že to nevidíme? Jak dlouho ještě budeme pomáhat?

*****************************

Doplněno 24.1.2015 v 14,05 hod. a 23,18 hod:

S ohledem na výzvu administrátora blogu, abych složenku z blogu odstranil či uvedl že jde o hoax a pokud nikoli, bude článek stažen a s ohledem na to, že v diskusi pod blogem je několikrát tvrzeno, že složenka v tomto blogu je hoax (což nelze vyvrátit ani doložit), podotýkám, že již u složenky jsem uvedl, že jde o hoax. Dále, několik starostů takovouto výši dávek jedné rodině potvrdilo. Starosta Duchcova 20. 9. 2011 uvedl, že jeho úřad vyplácel jedné rodině dávky ve výši 92.000,- Kč – zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Starosta-Dubi-Romska-rodina-tu-na-davkach-brala-92-tisic-kazdy-mesic-208774.

Veškeré informace uvedené v blogu jsou doložitelné a byly odzdrojovány. V blogu nebylo tvrzeno, že matka paterčat odmítla potraviny, ale bylo uvedeno, že ne serveru www.krajskelisty.cz o tomto vyšel článek, který byl z druhé ruky a byl stažen. Tím nebyl nijak porušen kodex blogera. Stran ostatního stačí shlédnout dokument ČT „Paterčata“.

Dovoluji si doplnit ověřený výpočet toho, co dostává osmičlená rodina, kdy rodiče nepracují od státu: Rodina se šesti dětmi – rodiče nepracují. Měsíčně dostávají od sociálky životní minimum domácnosti ve výši 17 920,- Kč, přídavky na děti 3 420,-, příspěvek na bydlení 12 724,- Kč. S ohledem na to, že otec rodiny jde vždy na „nezbytnou“ dobu pracovat, bere podporu v nezaměstnanosti 5 150,- Kč. Toto jsou ověřené údaje a může si je kdokoli i dle tabulek zkontrolovat. Celkově tedy taková rodina dostává od státu 39.214,- Kč. Předpokládám, že oficielní tabulky SSZ hoax nejsou.

Doplněno 27.1.2015 01,51 hod.: To, že cenzura je nekompromisní dokazuje i to, žetento můj blog: http://michalmaly.blog.idnes.cz/c/445194/Za-pomoc-detem-pres-drzku-biopotraviny-patercata-nepapaji.html, popisující pouze doložitelná fakta a respektující kodex blogera byl stažen do soukromých, přestože striktně dodržel kodex blogera i následně zaslané pokyny na „úpravu blogu“ ze strany administrátota blogu.

Doplněno 28.1.2015 ve 23,55 hod.: Blog byl stažen administrátorem blogů do soukromých, tak, by nebylo možno „karmovat“ a aby nebyl v přehledech nejčtenějších bez předchozího upozornění, jen s dodatečným vysvětlením, že porušil zásadním způsobem kodex blogera. S vědomím, že provozovatel blogu má právo konat jak uzná za vhodné (ale měl by dodržovat vlastní pravidla) nesouhlasím, protože podle mého názoru kodex porušen nebyl, protože:

1) informace o údajném vrácení biopotravin byla pouze popsáním doložitelné historie článku, nikoli tvrzením, že se tak stalo.

2) u složenky na dávky bylo jasně uvedeno, že jde o hoax a bylo výpočtem (i odkazy v diskusi) doloženo, že takové částky jsou reálně vypláceny včetně doložení vyplácení dávek ve výši 92.000,- Kč / měs (starosta Dubí).

3) vyhazování den starých potravin je průkazné, matka paterčat je přiznala, stejně tak doložitelníé je zfackování ošetřovatelky i „stížnosti“ ze strany rodiny paterčat na ostatní.ošetřovatelky.

V tomto blogu byly pouze posány doložitelné události. Přesto byl stažen, podle mého názoru na popud zástupců romea.cz. Chápu, že provozovatel idnes.cz nechce mít „problémy“. Jen si nejsem jist, zda tato „cenzura“ nějak napomůže zlepšení soužití romské minority s většinovou společností. Žádná cenzura, žádné zamčování faktů nazamlčí příčinu a nevyřeší problém – naopak jej může eskaloval.

6. února 2015: Na základě požadavku právní zástupkyně rodiny Kiňových JUDr. Kláry Samkové na stažení tohoto blogu byl blog upraven. Po této úpravě neshledávám žádný důvod ke stažení blogu, protože obsahuje pouze známé a doložitelné skutečnosti.

Zdroj: michalmaly.blog.idnes.cz

Zalinkuj:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *