UPOZORNĚNÍ:

Všechny zveřejněné články na www.myego.info (Myego) jsou unikátní. Kopírování článků (i jejich částí) bez písemného souhlasu je zakázáno!

Uvědomte si, prosím, že Myego je blog. Veškeré články publikované na Myego, jsou názorem jejich autora na danou problematiku. Tento názor samozřejmě nemusí odpovídat realitě a může být zkreslen. Například nevědomostí autora na danou problematiku. Některé články mohou být i fikce (částečně nebo zcela). Na základě obsahu článků na Myego nezakládejte vaše rozhodnutí. K vašemu rozhodnutí používejte ještě další nezávislé zdroje a především rozum.

Provozovatel Myego nenese žádnou odpovědnost za komentáře, které píší návštěvníci CzBlogu. Komentáře nejsou schalovány a zobrazují se okamžitě po zadání do systému. Provozovatel Myego v žádném případě nezodpovídá za obsah těchto komentářů. Za obsah komentářů je jednoznačně zodpovědný jejich pisatel.

1.1.2012

Kontakt na Myego